Escola Bressol L'Alegria

 

Escola Bressol L'Alegria

Sant Viçent dels Horts

Paviment instal·lat: Linoleum de 2.5 mm de Tarkett