Club Egara a Terrassa

 

Club Egara a Terrassa

Instal·lació de Granit Multisafe a Platges piscina i terra vestuaris.

Instal·lació de Granit en parets de vestuaris.

Paviments de Tarket Floors.