Edifici de oficines a C/. Pamplona

 

Edifici de oficines a C/. Pamplona

Paviment instal·lat: 5,000 M2 de paviment autoportant modular heterogeni en llosetes de 50x50 cm model SPACE de Tarket Floors Rfa. 003.

Instal·lat damunt terra elevat amb cola atàctica U-1000.