Sala Polivalent a Fogars de la Selva

 

Sala Polivalent a Fogars de la Selva

Material instal·lat a sala polivalent i vestuaris:
500 m2 de paviment vinílic IQ Granit de Tarkett, amb formació de sòcol remuntat amb mitja canya.
150 m2 de revestiment vinílic Protect Wall de Tarkett.