Escola Monalco a Igualada

 

Escola Monalco a Igualada

Material instal·lat a aules:
Paviment vinílic heterogeni en rotllo, model Orchestra d'Altro.