Biblioteca Montserrat Roig a Sant Feliu de Llobregat

 

Biblioteca Montserrat Roig a Sant Feliu de Llobregat

Material instal·lat a totes les zones comunes:
1.800 m2 de paviment vinílic autoportant en llosetes, model Square de Tarkett.